Chúng tôi phát triển với phạm vi rộng từ dịch vụ cloud SaaS, hệ thống matching, website thương mại điện tử đến trang web công ty. Nội dung phát triển bao gồm từ kế hoạch đến thiết kế, tạo dựng, phát triển và ứng dụng. Chúng tôi phát triển và tạo web linh hoạt theo nhu cầu của khách hàng, chẳng hạn như sản xuất nội dung phong phú trong đó trải nghiệm của người dùng cuối là ưu tiên hàng đầu, xem xét kế hoạch và hiệu quả hoạt động để đạt được mục đích. Chúng tôi có nhiều kinh nghiệm không chỉ back end và front end của hệ thống Web, mà còn trong việc xây dựng cơ sở hạ tầng và đề xuất các công nghệ phù hợp để đáp ứng nhu cầu của khách hàng.

Công nghệ

Đối ứng kĩ thuật, công cụ được chỉ định theo nhu cầu của khách hàng. Đội ngũ kĩ sư ưu tú cung cấp các giải pháp đáp ứng tất cả các nhu cầu được chỉ định.

Ngôn ngữ phát triển

PHP(Cake, Fuel, Laravel),JAVA(Struts, Spring, Seasar2),RUBY(Rails), JavaScript (Angular, NodeJs, JQuery),...

Công cụ quản lý

GitHub, GitLab, Bitbucket, SVN

Redmine, Trello, Backlog, Jira

Môi trường phát triển

NetBeans, Eclipse, Visual Studio, Sublime

IIS, Apache, Tomcat

OS + Database

Linux, CentOS, WindowsServer, Oracle, MySQL, PostgreSQL, SQLServer

Công cụ giao tiếp

Slack, Skype, Line, Google Hangoutなど

Dịch vụ cloud

Sakura Cloud, AWS Cloud, Azure Cloud, Google Cloud,...

Mẫu hợp đồng
Phát triển ủy thác

Thực hiện phát triển dựa trên báo giá phù hợp với yêu cầu của quý công ty. Công ty chúng tôi thực hiện toàn bộ cả quản lý dự án và quản lý chất lượng.

Ưu điểm của phát triển ủy thác
  • Có thể đánh giá đối với sản phẩm
  • Ngân sách rõ ràng đối với từng nội dung phát triển
  • Hướng đến phát triển kiểu waterfall đã xác định spec
  • Phù hợp với phát triển của dự án ngắn hạn chỉ đặt hàng phần cần thiết
Quy trình
Bước 1: Liên hệ

Hãy liên hệ với chúng tôi qua form trên WEB hoặc mail, điện thoại. Chúng tôi sẽ lắng nghe nguyện vọng của khách hàng.

Bước 2: Định nghĩa yêu cầu

Lắng nghe yêu cầu và vấn đề hiện tại của khách hàng, xem xét, phân tích chi phí, tổng hợp thành tài liệu. Chúng tôi sẽ trao đổi nhiều lần để không hiểu sai suy nghĩ của khách hàng.

Bước 3: Báo giá - Đề xuất

Dựa trên định nghĩa yêu cầu và danh sách chức năng chúng tôi sẽ lập báo giá và lịch trình.

Bước 4: Thiết kế hệ thống

Thiết kế hệ thổng, tổng hợp tài liệu đặc tả kĩ thuật theo định nghĩa yêu cầu. Quyết định cấu trúc tổng thể của hệ thống và layout của màn hình.

Bước 5: Phát triển

Thực hiện lập trình theo tài liệu đặc tả kĩ thuật

Bước 6: Kiểm tra

Trước khi bàn giao sản phẩm cho khách hàng, chúng tôi sẽ kiểm tra kĩ càng. Thực hiện "Unit test" từng đoạn code, "Test tích hợp" để xem liên kết của hệ thống, "Test tổng hợp" để xem hoạt động của toàn bộ hệ thống. Vừa xác nhận lại tài liệu đặc tả kĩ thuật của định nghĩa yêu cầu nếu có lỗi gì sẽ sửa lại.

Bước 7: Bàn giao sản phẩm

Bàn giao hệ thống đã hoàn thành cho khách hàng

Bước 8: Hỗ trợ hoạt động

Nếu có yêu cầu sau khi bàn giao sản phẩm chúng tôi sẽ cung cấp dịch vụ bảo trì hệ thống, các dịch vụ hỗ trợ

Phát triển mô hình Labo

Là mô hình hợp đồng có thể đảm bảo các kĩ sư dành riêng cho khách hàng trong một thời gian nhất định. Nhờ đảm bảo nguồn nhân lực ưu tú ở công ty của chúng tôi, có thể linh hoạt yêu cầu phát triển và có đặc tính có thể tích lũy thông số kỹ thuật và bí quyết.

Ưu điểm của phát triển mô hình Labo

Đối với các doanh nghiệp có nhu cầu như sau đây sẽ là mô hình phát triển rất có hiệu quả

  • Có dự án định kì và muốn đảm bảo nhân lực ưu tú dành riêng cho công ty mình
  • Nguồn nhân lực của công ty đang thiếu và muốn đẩy mạnh phát triển tạm thời
  • Muốn phát triển ở nước ngoài trong tương lai nhưng trước hết muốn tích lũy kinh nghiệm phát triển offshore
Nội dung chính
Bước 1: Liên hệ

Hãy liên hệ với chúng tôi qua form trên WEB hoặc mail, điện thoại. Chúng tôi sẽ lắng nghe nguyện vọng của khách hàng.

Bước 2: Báo giá - Đề xuất

Lắng nghe yêu cầu và vấn đề hiện tại của khách hàng, xem xét, phân tích chi phí, tổng hợp thành tài liệu. Chúng tôi sẽ trao đổi nhiều lần để không hiểu sai suy nghĩ của khách hàng.

Bước 3: Hợp đồng Labo

Sau khi lập được kế hoạch tối ưu, chúng tôi sẽ tiến hành kí kết hợp đồng cùng khách hàng dựa trên bản kế hoạch đã được thống nhất.

Bước 4: Thực hiện nghiệp vụ

Sau khi khách hàng và kỹ sư phụ trách của công ty chúng tôi bàn bạc cùng nhau, quyết định Bản định nghĩa yêu cầu, Tài liệu,... thì các kỹ sư sẽ tiến hành thực hiện chương trình dựa trên tài liệu này. Có thể thay đổi Tài liệu kỹ thuật trong quá trình phát triển Labo