Tổng quan về dự án

Thông qua việc phát triển các dịch vụ về hệ thống đặt vé máy bay và cung cấp một thiết kế UI thân thiện, chúng tôi đã cung cấp cho khách hàng các dịch vụ tôi ưu nhất.

Chức năng chính

Xây dựng hệ thống duyệt thông tin chuyến bay và đặt vé máy bay

 • Duyệt thông tin chuyến bay
 • Tìm kiếm chuyến bay
 • Đặt vé máy bay
 • Quản lý lịch trình chuyến bay
Quy trình đối ứng và công số
 • Thời gian phát triển: 4 tháng
 • Công số để phát triển: 8MM~
Thành phần tham gia
NO Phụ trách Vai trò
1 Quản lý dự án Quản lý tổng thể dự án - Thiết kế cơ bản
2 Kỹ sư Phát triển - Kiểm thử
3 Nhà thiết kế Thiết kế
Kỹ thuật đã sử dụng
 • Kỹ thuật Backend:
  PHP, CakePHP
 • Kỹ thuật Front-end:
  HTML, Bootstrap, Javascript, JQuery
 • Database:
  MySQL
 • Quản lý dự án:
  MS project management, SVN, GIT, Redmine
Khác

Ngoài hệ thống đặt vé máy bay thì công ty chúng tôi cũng có kinh nghiệm trong việc phát triển các hệ thống khác.