Tổng quan về dự án

Phát triển dịch vụ liên quan đến hệ thống thương mại điện tử. Đối với hệ thống này chúng tôi xây dựng công cụ làm trung gian bán hàng, đăng quảng cáo của ứng dụng và cung cấp noi mua sắm miễn phí.

Chức năng chính

Hệ thống thương mại điện tử có các chức năng chính như sau:

 • Quản lý người dùng
 • Quản lý sản phẩm
 • Mua sản phẩm online
 • Thu thập điểm, trao đổi sản phẩm
Quy trình đối ứng và công số
 • Quy trình: Thực hiện từ phân tích hệ thống, thiết kế cơ sở dữ liệu, tạo chương trình, cho đến deploy.
 • Thời gian phát triển: 3 tháng
 • Công số phát triển: 10 MM
Thành phần tham gia
NO Phụ trách Vai trò
1 Quản lý dự án Quản lý tổng thể dự án - Thiết kế cơ bản
2 Kỹ sư Phát triển - Kiểm thử
3 Nhà thiết kế Thiết kế
Kỹ thuật đã sử dụng
 • Kỹ thuật Backend:
  PHP, CakePHP
 • Kỹ thuật Front-end:
  HTML, Bootstrap, Javascript, JQuery
 • Database:
  MySQL
 • Quản lý dự án:
  Google docs, MS project management, GIT, SVN, Redmine, Backlog
Khác

Ngoài hệ thống đặt vé máy bay thì công ty chúng tôi cũng có kinh nghiệm trong việc phát triển các hệ thống khác.