Tên công ty

Công ty cổ phần PACOM
(Tên tiếng anh:Pacom Solutions Jsc,co)

Địa chỉ

1101, N04B2 Building, Thanh Thai Str., Cau Giay District, Hanoi

Điện thoại

(+84)368-765-766

Giám đốc điều hành

Nguyễn Hải Long

Ngày thành lập

Ngày 7 tháng 7 năm 2017

Vốn điều lệ

1 tỉ đồng

Số lượng nhân viên

25 người (Cập nhập:2019/09/01)

Nội dung kinh doanh

– Ứng dụng nghiệp vụ
– Hệ thống Web
– Ứng dụng mobile
– Dịch vụ cloud