Giới thiệu

Chúng tôi chuyên cung cấp dịch vụ phát triển offshore cho thị trường Nhật Bản và châu Âu. Chúng tôi phát huy những bí quyết phát triển với hàng chục công ty và cung cấp các giải pháp tốt nhất cho khách hàng. Thành công của khách hàng cũng là thành công của chúng tôi.

Phát triển hệ thống web

Chúng tôi phát triển với phạm vi rộng từ dịch vụ cloud SaaS, hệ thống matching, website thương mại điện tử đến trang web công ty. Nội dung phát triển bao gồm từ kế hoạch đến thiết kế, tạo dựng, phát triển và ứng dụng. Chúng tôi phát triển và tạo web linh hoạt theo nhu cầu của khách hàng, chẳng hạn như sản xuất nội dung phong phú trong đó trải nghiệm của người dùng cuối là ưu tiên hàng đầu, xem xét kế hoạch và hiệu quả hoạt động để đạt được mục đích. Chúng tôi có nhiều kinh nghiệm không chỉ back end và front end của hệ thống Web, mà còn trong việc xây dựng cơ sở hạ tầng và đề xuất các công nghệ phù hợp để đáp ứng nhu cầu của khách hàng.

Phát triển hệ thống nghiệp vụ

Đối với phát triển hệ thống nghiệp vụ chúng tôi cung cấp dịch vụ phát triển tổng hợp từ phát triển người dùng, server đến liên kết với hệ thống cốt lõi.

Phát triển ứng dụng smartphone

Thành tựu lớn nhất của chúng tôi khi phát triển ở thị trường Nhật Bản và châu Âu là phát triển ứng dụng smartphone. Với kĩ năng phát triển 23 ứng dụng smartphone cho đến nay chúng tôi sẽ cung cấp giải pháp tốt nhất cho khách hàng.

Phát triển trí tuệ nhân tạo

Phát triển trí tuệ nhân tạo của công ty chúng tôi sử dụng kĩ thuật của công ty Google và IBM, sẽ cung cấp giải pháp tốt nhất cho khách hàng.

Thành tựu phát triển Labo

Là mô hình hợp đồng có thể đảm bảo các kĩ sư dành riêng cho khách hàng trong một thời gian nhất định. Nhờ đảm bảo nguồn nhân lực ưu tú ở công ty của chúng tôi, có thể linh hoạt yêu cầu phát triển và có đặc tính có thể tích lũy thông số kỹ thuật và bí quyết.

Chuyển đến lý do được chọn

Điểm mạnh của Pacom Solution

Hiệu quả hoạt động vượt trội
An toàn - An tâm
Chi phí thấp
Kĩ sư ưu tú
Bảo đảm thời hạn
Chất lượng cao

Thành tựu phát triển

Số công ty trao đổi

30

Số khách hàng thành công

8

Số dự án

28

Số nhân viên

25

Trước tiên hãy thảo luận với chúng tôi

Thảo luận về yêu cầu tài liệu chi tiết hay những lo lắng là hoàn toàn miễn phí. Những lo lắng về nhân lực phát triển trong công ty tất cả sẽ được giải quyết khi đến với chúng tôi.

Tin tức

Year end party 2019

2019/01/07

Picnic 2019/12/28

2019/01/05